www.gsm.kx.pl
 

Druki i wnioski

wielkość czcionki: A|A|A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zaświadczenia wystawiane przez Sekcję Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich dotyczące praw do lokali spółdzielczych, o które występują osoby lub inne podmioty będące i nie będące członkami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej są wydawane odpłatnie.

Wysokość opłaty za ww. zaświadczenia ustala się na kwotę:

  • dla członków i nie członków 8,13 zł netto + VAT = 10,00 zł brutto,
  • dla członków i nie członków za kolejne zaświadczenie dotyczące tego samego prawa do lokalu 16,26 zł + VAT = 20,00 zł brutto,
  • dla zaświadczeń pobieranych za pośrednictwem biur nieruchomości 24,39 zł + VAT = 30,00 zł brutto.

 


 Sprzedaż lokalu:

  1. Oświadczenie - umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
  2. Oświadczenie osoby sprzedającej o zgodzie na udzielenie informacji o danych osobowych - sprzedaż
  3. Zgoda na udzielenie informacji zawierających dane osobowe - sprzedaż