www.gsm.kx.pl
 

Historia

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

W roku 1924 grupa wodzisławian założyła Spółdzielnię Budowlaną, którą po wojnie przekształcono w Spółdzielnię Mieszkaniową. W 1965 roku nastąpiło połączenie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie powiatów wodzisławskiego i rybnickiego, w wyniku czego powstała MGSM ROW z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W skład Spółdzielni Wodzisławskiej weszły również zasoby mieszkaniowe znajdujące się w mieście Jastrzębiu Zdroju. Znajdująca się w Jastrzębiu Zdroju administracja została przemianowana w 1972 roku w Administrację Osiedlową, działającą na własnym rozrachunku gospodarczym. W roku 1975 Administracja Osiedlowa obejmowała już dwa zespoły administracyjne. Wówczas to mieszkańcy Jastrzębia Zdroju rozpoczęli działania zmierzające do utworzenia odrębnej Spółdzielni. Zebranie założycielskie odbyło się 21 grudnia 1977 roku w klubie KAKTUS, wzięło w nim udział 23 członków założycieli. Uchwalono wówczas pierwszy statut Spółdzielni oraz powołano pierwszą Radę Nadzorczą. Wybrano również pierwszy Zarząd Spółdzielni.

Dnia 21 lutego 1978 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział IV Cywilny wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju.

Nowo powstała Spółdzielnia obejmowała swoim zasięgiem zasoby o pow. 316 tys. m2, w tym: 82 budynki mieszkalne i 11 pawilonów oraz 6027 mieszkań, z czego 264 zasiedlono w 1978 roku. Zasoby te zlokalizowane były w rejonie osiedla Pionierów, Przyjaźń, Zdroju, Arki Bożka, Barbary, Gustawa Morcinka oraz Staszica. Były to budynki wybudowane w latach 1966-1978.

W wyniku reformy administracyjnej oraz zmiany granic miasta Jastrzębia Zdroju na przełomie 1978/79 zostały przekazane spółdzielni zasoby mieszkaniowe z MRSM w Rybniku tj. osiedle Szeroka o pow. 11,5 tys. m2 (5 budynków wielorodzinnych).

 Dzisiaj Spółdzielnię tworzy ok. 9,5 tys. członków. Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmują:

  • 97 budynków wielorodzinnych
  • 19 pawilonów wolnostojących.

Zasoby mieszkaniowe GSM pochodzą z lat 1966 -1991. Dają znać o sobie błędy z tamtych lat: duże zużycie ciepła, spróchniałe okna, skorodowane instalacje. Zakończono dwa etapy termorenowacji, wymieniono dźwigi osobowe. Tam gdzie było to możliwe wybudowano parkingi i place zabaw. W dalszym ciągu pracujemy nad podniesieniem standardu życia naszych mieszkańców