www.gsm.kx.pl
 

E-KARTOTEKA

wielkość czcionki: A|A|A
 
 
 
Z myślą o naszych mieszkańcach uruchomiliśmy system e-kartoteka, aby ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej.
Wraz z aneksami czynszowymi otrzymaliście Państwo login i hasło do internetowej kartoteki użytkownika lokalu, która dostępna jest dla wszystkich mieszkańców naszej spółdzielni pod adresem:
 
(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)
 
Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:
  • Rozrachunki - roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe,
  • Wykaz opłat miesięcznych - składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB,
  • Rozliczenie opłat za media - prezentacji rozrachunków z tytułu zużycia wody, rozliczenie centralnego ogrzewania,
  • Dokumenty - dostęp dla Członków spółdzielni do dokumentów wewnątrzspółdzielczych (protokoły i uchwały Rady Nadzorczej, protokoły i uchwały Zarzadu).

 

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udziela w godzinach pracy spółdzielni dział czynszów tel. 728 485 851, 728 485 855 oraz 728 485 846.