www.gsm.kx.pl
 

Statut

wielkość czcionki: A|A|A
 
Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowejw Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach 9, 10, 11, 12, 13 kwietnia 2018 roku podjęło uchwały wprowadzające zmiany do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Statut obowiązuje od 18.10.2019 r. tj. od dnia dokonania 59 wpisu do Rejestru GSM (nr KRS 0000106453) przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Postanowienie Sądu z dnia 17.10.2019 r.

 

 

 

Pobierz obowiązujący Statut GSM