www.gsm.kx.pl
 

Regulaminy

wielkość czcionki: A|A|A
 

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz  

Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin organizacji i szczegółowego zakresu działania komisji Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju  pobierz

Regulamin Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin organizacyjny Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulaminu Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (tekst jednolity)  pobierz  

Regulamin określający zasady gospodarki finansowej w tym tworzenia i gospodarowania środkami funduszy w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  pobierz  

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity)  pobierz

Regulamin rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity)  pobierz

Regulamin rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin użytkowania lokali oraz porządku domowego (tekst jednolity)  pobierz

Regulamin monitoringu budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju  pobierz

Regulamin montowania siedzisk składanych na klatkach schodowych budynków mieszkalnych obowiązujący w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin najmu lokali mieszkalnych  w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej   pobierz

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu (tekst jednolity) pobierz

Regulamin postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie robót budowlanych i usług (tekst jednolity)  pobierz

Regulamin postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych  (tekst jednolity)  pobierz