www.gsm.kx.pl
 

Inne

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  (tekst jednolity) więcej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) więcej

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity)   więcej
 

 


 


Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury opracowane przez Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa przy współpracy Departamentu Prawnego w sprawie ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.)

pobierz