www.gsm.kx.pl
 

RODO

wielkość czcionki: A|A|A
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
 
Został wyznaczony Inspektor ochrony danych - Pani Joanna Kuryło.
 
Kontakt z inspektorem:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
tel. +48 664 780 792
e-mail: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl
 

 

Klauzule informacyjne RODO:

 1. Ogólna RODO
 2. Monitoring wizyjny
 3. Mieszkańcy, którzy utracili tytuł prawny do lokalu oraz mają orzeczony wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu
 4. Umowy - zlecenia, umowy o dzieło oraz z kontrahenci (CEIDG)
 5. Pracownicy GSM
 6. Członkowie Rady Nadzorczej GSM
 7. Kandydaci do pracy
 8. Konkurs na najładniejszy ogródek
 9. Adresy do doręczeń
 10. Adresy mailowe do doręczeń
 11. Pracownicy - adresy do doręczeń
 12. Postępowania przetargowe - klauzula i oświadczenie

 

Wnioski:

 1. Instrukcja udostępniania dokumentacji zawierającej dane osobowe
 2. Wniosek o udostępnienie informacji zawierającej dane osobowe dla osób fizycznych
 3. Wniosek o udostępnienie informacji zawierającej dane osobowe dla instytucji
 4. Regulamin dostępu do nagrań monitoringu
 5. Wniosek o monitoring dla osób fizycznych
 6. Wniosek o monitoringu dla instytucji
 7. Zgłoszenie i zgoda na przetwarzanie danych - konkurs na najładniejszy ogródek
 8. Oświadczenie o adresie do doręczeń
 9. Oświadczenie o adresie mailowym do doręczeń
 10. Pracownicy - oświadczenie o adresie do doręczeń
 11. Odwołanie zgody - adres do doręczeń

 


 

 Obowiązujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.