www.gsm.kx.pl
 

RODO

wielkość czcionki: A|A|A
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
 
Został wyznaczony Inspektor ochrony danych - Pani Joanna Kuryło.
 
Kontakt z inspektorem:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
tel. +48 664 780 792
e-mail: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl
 

 
 
INFORMACJE WNIOSKI ORAZ KLAUZULE INFORMACYJNE
 
 

Monitoring wizyjny:

 

Udostępnianie danych na wniosek:

 

Przetargi:

 

Dane kontaktowe:

 

Dotyczące mieszkańców:

 

Pracownicy, współpracownicy i członkowie RN:

 

Inne:

 


 

 Obowiązujące przepisy prawa:

 

Dz.U. 2018 poz. 845

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U. 2018 poz. 1285

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 2019 poz. 1182

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U. 2019 poz. 737

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 2018 poz. 2204

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 2019 poz. 1145

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.U. 2019 poz. 730

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2019 poz. 1041

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych.

STATUT GSM

Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu

REGULAMIN

Regulamin na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN

Regulaminu postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie robót budowlanych i usług

REGULAMIN

Regulaminu postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych