www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Adresy korespondencyjne

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju prosi o aktualizację informacji dotyczącej adresu korespondencyjnego na Oświadczeniu o adresie korespondencyjnym do dnia 30.04.2019 r.  Prosimy również o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO umieszczoną na odwrocie składanego przez Państwa oświadczenia.

 

Informujemy, że od dnia 02.05.2019 r. korespondencja Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju będzie wysyłana wyłącznie na adresy korespondencyjne, co do których zostanie nam dostarczone ww. oświadczenie.

W przypadku zmiany adresu do korespondencji lub rezygnacji z wysyłania korespondencji na wskazany adres korespondencyjny prosimy o złożenie Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego.

Zarząd GSM

 

 

Oświadczenie o adresie korespondencyjnym

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego