www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » WŁAŚCICIELE !

wielkość czcionki: A|A|A
 


Informujemy, że odrębni właściciele lokali mogą w każdej chwili zostać członkami Spółdzielni, jeżeli złożą deklarację członkowską.

Przystąpienie do grona członków Spółdzielni, nie wiąże się już z żadnymi opłatami.

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 09.09.2017 r., zniosła obowiązek uiszczania wpisowego i udziału, który wcześniej członek był zobowiązany uiścić.

Zachęcamy Państwa do złożenia deklaracji, ponieważ uzyskanie członkostwa zapewnia:
  • czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni
  • udział w podziale nadwyżki bilansowej
  • prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, na którym decydują się najważniejsze sprawy Spółdzielni. Członkowie, w momencie odbywania się Walnego Zgromadzenia stanowią jej najwyższą władzę.

 

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do grona członków, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej do siedziby Spółdzielni przy ul. Granicznej 1 (pok. nr 1, parter budynku GSM), lub na najbliższą administrację.

Wszelkich informacji udziela pracownik Sekcji Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich, tel. nr 728 485 853.

Zarząd GSM