www.gsm.kx.pl
 

Planowane remonty

wielkość czcionki: A|A|A
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem projektu była likwidacja płyt elewacyjnych zawierających azbest i wykonanie nowego docieplenia ścian zewnętrznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju. Projekt obejmie 4 budynki zlokalizowane przy ul. Łowickiej 1-9 i 11-19 oraz Śląskiej 18-22 i 53-57. Beneficjentem projektu będzie Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju. Całkowite nakłady na realizację projektu wyniosą 2.769.824,98 PLN brutto; wkład finansowy Beneficjenta 1.670.930,98 PLN, zaś dotacja w ramach RPO WSL 1.098.894,00 PLN.